ТОВЧ МЭДЭЭБаянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч Н.Одонтуул

 

2007 -2013 онд Баянзүрх дүүргийн шүүхэд шүүгч;

 

2013 - 2014 онд Дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны 1 дүгээр шүүхэдшүүгч;

 

2014 –2015.06 хүртэл Дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны 4 дүгээр шүүхэд Ерөнхий шүүгч;

 

2015.06 – 2016.06 хүртэл Багахангай, Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхэд Ерөнхий шүүгч;

 

2016 оноос Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгчээр ажиллаж байна.

 


Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч-Н.Баасанбат

 

2017 оноос Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчээр ажиллаж байна.

 

 

Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч-Д.Мөнхтуяа

 

2000 -2013 онд Говь-Алтай аймгийн сум дундын шүүхэд шүүгч;

 

2013 - 2015 онд Сум дундын 5 дугаар шүүхэд шүүгч;

 

2015 - 2016 онд Говь-Алтай аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхэд шүүгч;

 

2016 оноос Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхэд шүүгчээр ажиллаж байна.

 

 

Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч- Ц.Мөнхтулга


2008-2012 онд Өмнөговь аймаг дахь сум дундын шүүхэд шүүгч
2012-2013 онд Өмнөговь аймгийн Ханбогд суман дахь сум дундын 2 дугаар шүүхэд Ерөнхий шүүгч
2013-2014 онд Сум дундын 16 дугаар шүүхэд Ерөнхий шүүгч
2014-2015 онд Сум дундын 28 дугаар шүүхэд Ерөнхий шүүгч
2015-2020 онд Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхэд Ерөнхий шүүгч

2020 оноос Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхэд шүүгчээр ажиллаж байна.

 

Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч-С.Олзод

 

2017 оноос Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчээр ажиллаж байна.

 

Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч-С.Өсөхбаяр

 

2008-2013 онд Архангай аймгийн шүүхэд шүүгч;

 

2013 - 2005 онд Эрүүгийн давж заалдах шатны 4 дүгээр шүүхэд шүүгч,

 

2015 - 2016 онд Архангай, Баянхонгор, Өвөрхангай аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заадпах шатны шүүхэд шүүгч,

 

2016 оноос Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчээр ажиллаж байна.

 


Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч- М.Түмэннаст

 

2020 оноос Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхэд шүүгчээр ажиллаж байна.

 

Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч- Г.Хатанцэцэг

 

2020 оноос Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхэд шүүгчээр ажиллаж байна.

 

Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч-Э.Чингис

 

2016.02- 2016.06 хүртэл Баянзүрх, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхэд шүүгч;

 

2016 оноос Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчээр ажиллаж байна.

 


Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч-Х.Санжидмаа


2021 оноос Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчээр ажиллаж байна.


Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч-С.Аюушжав

2022 оноос Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчээр ажиллаж байна.


Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч-Д.Шинэхүү

2022 оноос Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчээр ажиллаж байна.


Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч-М.Солонгоо

2023 оноос Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчээр ажиллаж байна.


Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч-Ч.Алдар

2023 оноос Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчээр ажиллаж байна.


Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч-А.Батмандах

2023 оноос Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчээр ажиллаж байна.

  


Хэрэгцээт линк

© Copyright 2020. Баянзүрх, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн Тамгын газар